• Tuyển dụng

Tuyển dụng

Ngày 18/7/2022
Doanh nghiệp tư nhân xuân học tuyển nhân viên thị trường

Ngành nghề sản xuất bột đá, bột đôlômit, bột canxi

Khu vực hoạt động của nhân viên thị trường: Toàn quốc

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

0916.623.989
0966.158.535